Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu

17 marca 2022 r. Przedsiębiorstwo Remotowo-Budowlane "REMBUD" Sp. z o.o. podpisało z Gminą Niebylec umowę na realizację inwestycji pn.: "Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu" Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/przedszkole niebylec/)
Więcej..

Przebudowa Kliniki Ginekologii i Położnictwa w KSW nr 1 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zawarł w dniu 22 lutego 2022 r. z Przedsiębiorstwem Remotowo-Budowlanym "REMBUD" Sp. z o.o. umowę na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla przebudowy pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG”, użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chop...
Więcej..

Rozbudowa SPZOZ w Sanoku

19 stycznia 2022 r. przejęliśmy od Inwestora - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, plac budowy pod realizowaną inwestycję pn.: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i Centralną Sterylizację, OAIT oraz Laboratoria wraz z przyłączem elektrycznym, pr...
Więcej..

Placówka Straży Granicznej w Korczowej przekazana do użytkowania

PRB "REMBUD" Sp. z o.o. w dniu 28.12.2021 r. przekazało Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej placówkę w Korczowej zrealizowaną w ramach zadania "Rozbudowa placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa". Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje zrealizowane (http://www.rembud.eu/sg-korczowa/)
Więcej..

Budowa budynku magazynowego przy ulicy Biznesowej w Rzeszowie

26 października 2021 r. Przedsiębiorstwo Remotowo-Budowlane "REMBUD" Sp. z o.o. rozpoczęło realizację i etapu inwestycji pn.: "Budynek magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym z instalacjami wewnętrznymi przy ul. Biznesowej w Rzeszowie" Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/hala biznesowa...
Więcej..

Budowa Hali produkcyjno-magazynowej dla SEFKO

SEFKO Buszta Spółka Komandytowa i Przedsiębiorstwo Remotowo-Budowlane "REMBUD" Sp. z o.o. zawarły 4 sierpnia 2021 r. umowę na wykonanie zadania pn: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, grzewczej (C.O. i gazu) oraz WOD – KAN w Tajęcinie" Więcej informacji na temat tej inwestycji z...
Więcej..

Kuchnia szpitalna w KSW nr 1 w Rzeszowie oddana do użytkowania

W dniu 12 maja 2021 r. przekazaliśmy inwestorowi, którym jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, do użytkowania kuchnię szpitalną, wyremontowaną i wyposażoną w ramach zadania „Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wraz z zakupem i montażem na stałe niezbędnego wyposażenia w pomieszczeniach kuchni szpitalnej, zlokalizowanej w budynku „B”...
Więcej..

Pracownia rezonansu magnetycznego gotowa do przyjęcia małych pacjentów

W dniu 6 maja 2021 r. przekazaliśmy Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej do użytkowania pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SOR dla potrzeb utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci, wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi”. Więcej i...
Więcej..

Przebudowa pododdziału położnictwa w KSW nr 2 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zawarł w dniu 11 marca 2021 r. z Przedsiębiorstwem Remotowo-Budowlanym "REMBUD" Sp. z o.o. umowę na "Przebudowę i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby centrum perinatologii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej ...
Więcej..