Rozpoczęcie budowy hali produkcyjno-magazynowej

W związku z podpisaniem umowy z SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C. na realizację zadania „Budowa budynku usługowo, produkcyjno – magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej; sieciami i przyłączami: kanalizacji sanitarnej, wody, policznikowej instalacji energii elektrycznej, oświetleniem terenu oraz zagospodarowaniem, w tym z nawierzchniami i drobną formą architektoniczną na działce nr ewidencyjny 323/6, obr 220 Załęże”, w dniu 29.01.2021 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane.

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/hala-signum/)

Dodaj komentarz