Budynki mieszkalne wielorodzinne w Stalowej Woli

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli" INWESTOR: Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1A, 37-450 Stalowa Wola TERMIN REALIZACJI: maj 2017 r. – październik 2018 r. ZAKRES PRAC: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych (z antresolą na najw...
Więcej..

Rewitalizacja oficyny dworskiej w Wiśniowej

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej" INWESTOR: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, ul. Przecławczyka 15, 38–100 Strzyżów, TERMIN REALIZACJI: marzec 2018 r. – sierpień 2018 r. ZAKRES PRAC: Roboty budowlane polegające na przebudowie (remoncie zachowawczym) budynku ofic...
Więcej..

Remont domu parafialnego w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Remont domu parafialnego Parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie, ul. Krakowska 18" INWESTOR: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów TERMIN REALIZACJI:  04.12.2017 r. – 30.05.2018 r. ZAKRES PRAC: Roboty remontowo-budowlane związane z remontem domu parafialnego: - roboty rozbiórkowe obejmuj...
Więcej..

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec" INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 TERMIN REALIZACJI: lipiec 2017 r. – grudzień 2017 r. ZAKRES PRAC: Zadanie 1 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu obejmująca: a) ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów (w tym śc...
Więcej..

Budynek mieszkalno – usługowy w Strzyżowie przy ul. Zawale

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Budowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z infrastrukturą na działkach nr 593/1, 600/35, 600/7 w Strzyżowie” INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzyżowie ul. Zawale 49 B/1, 38 – 100 Strzyżów TERMIN REALIZACJI: sierpień 2016 r. - październik 2017 r. ZAKRES PRAC: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzin...
Więcej..

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie" INWESTOR: Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów TERMIN REALIZACJI: lipiec 2017 r. – kwiecień 2018 r. ZAKRES PRAC: Zadanie 1 - Głęboka modernizacja energe...
Więcej..

Przebudowa i rozbudowa budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Przebudowa i rozbudowa budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie" INWESTOR: Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 8, 35 – 016 Rzeszów TERMIN REALIZACJI: sierpień 2016 r. – lipiec 2017 r. ZAKRES PRAC: Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 8 w Rzeszowie, o kubaturze 4234 m...
Więcej..

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Budowa budynku Banku Spółdzielczego w Lubaczowie” INWESTOR: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, 37 – 600 Lubaczów, ul. Rynek 28 TERMIN REALIZACJI: lipiec 2015 r. - lipiec 2017 r. ZAKRES PRAC: Projektowany obiekt jest budynkiem usługowym, czterokondygnacyjnym z jedną kondygnacją podziemną i trzema kondygnacjami nadziemnymi. Ostatnia kondygnacja budy...
Więcej..

Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A.

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa pomieszczeń  pietra i parteru budynku Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A.” INWESTOR: OPTeam S.A Tajęcina 113, 36 – 002 Jasionka TERMIN REALIZACJI: marzec - kwiecień 2017 r ZAKRES PRAC: Przebudowa pomieszczeń  pietra i parteru budynku Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A.  
Więcej..

ICN Polfa Rzeszów S.A

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa pomieszczeń na terenie Oddziału Pakowni ICN Polfa Rzeszów S.A." INWESTOR: BDS Instal Sp. z o.o. Sp.K. ul. Warszawska 50D, 35 – 230 Rzeszów TERMIN REALIZACJI: marzec – maj 2017 r ZAKRES PRAC: Przebudowa pomieszczeń na terenie Oddziału Pakowni ICN Polfa Rzeszów S.A  
Więcej..