Przebudowa Kliniki Ginekologii i Położnictwa w KSW nr 1 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zawarł w dniu 22 lutego 2022 r. z Przedsiębiorstwem Remotowo-Budowlanym „REMBUD” Sp. z o.o. umowę na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla przebudowy pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG”, użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia.”

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/oddział-położnictwa KSW1/)

Dodaj komentarz