Remonty

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. od lat jest znanym i cenionym wykonawcą prac remontowych na najwyższym poziomie.

Budynek ZUS w Brzozowie
Budynek ZUS w Brzozowie


Nasza oferta obejmuje całość prac remontowych, w tym:
•    wymiana i konserwacja dachu
•    wymiana instalacji (wod. – Kan., grzewcze, elektryczne)
•    wymiana stolarki
•    ocieplenie budynku
•    remont elewacji
•    remont ścian, podłóg, sufitów.


Nasze realizacje cechuje najwyższa jakość wykonania.

Duża część prowadzonych przez nas robót odbywa się w budynkach, które na czas remontu zostają wyłączone z użytkowania jedynie częściowo. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w budynku w czasie remontu.

Zapraszamy do współpracy.


 

Przykładowe prace remontowe:

Rewitalizacja zespołu parkowo – dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej

Przed

Po

Prace obejmowały wykonanie projektu budowlanego przebudowy i adaptacji pomieszczeń stajni, wozowni i części obory,  roboty budowlane – przebudowa i adaptacja pomieszczeń folwarcznych, wykonanie instalacji: wodno – kan., c.o. elektrycznej, słaboprądowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie kotłowni opalanej gazem, wykonanie przyłącza: kanalizacji sanitarnej, gazowego, energetycznego i wodociągowego.

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie.

Prace obejmowały wykonanie dodatkowej kondygnacji użytkowej w dachu mansardowym. Przebudowanie większości pomieszczeń parteru i piętra, a także piwnic, wykonanie stolarki okiennej z okiennicami. Wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikami z kostki granitowej i ogrodzeniem od ulicy Słowackiego. Termomodernizacja ścian zewnętrznych i rewitalizacja całego obiektu. Wszystkie roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wykonano zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. W zakresie inwestycji wchodziły również wszystkie instalacje oraz budynek techniczny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie

Przed / po

[su_custom_gallery source=”media: 124,122,121″ link=”image” target=”blank” width=”200″ height=”200″ title=”never”]

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcji ścian i kominów, konstrukcji żelbetonowych. Wymianę dachu: więźby dachowej, pokrycie dachu, rynny i rury spustowe. Wymianę  stolarki okiennej, posadzki, stolarkę i ślusarkę drzwiową wewnętrzną, izolację termiczną poddasza, okładziny ścienne, malowanie ścian i sufitów, fasadę ciepłochronną, roboty sanitarne, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną.