Zagospodarowanie terenu

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane REMBUD Sp. z o.o. wykonuje usługi profesjonalnego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu Park w Wiśnowej
Rewitalizacja parku w Wiśniowej

Nasza oferta obejmuje całość prac, w tym:

 • wykonanie projektów architektonicznych
 • roboty ziemne,
 • instalacje elektryczne i energetyczne,
 • ścinka drzew, usuwanie zagajników, zakrzewień i samosiewów,
 • budowę podjazdu i/lub parkingu,
 • wykonanie placu zabaw,
 • wykonanie architektury ogrodowej,
 • wykonanie nawierzchni trawiastych,
 • wykonanie gazonów kwiatowych i rabat bylinowych,
 • sadzenie krzewów,
 • wykonanie systemu nawadniającego.

W przypadku rewaloryzacji terenów wykonujemy:

 • projekty branżowych rewaloryzacji,
 • prace rozbiórkowe,
 • cięcia pielęgnacyjne drzew,
 • prace konserwatorskie i zabezpieczające.

Przykładowe realizacje:

Zespół Parkowy w Wiśniowej


 

Rynek w Strzyżowie

 

 

Do wykonania znajdowały się następujące elementy:

 • usunięcie istniejącego drzewostanu i krzewów na placu rynku,
 • rozbiórka istniejących obiektów budowlanych,
 • demontaż istniejącej posadzki utwardzonej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa i częściowa wymiana sieci infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna),
 • budowa oświetlenia,
 • wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową,
 • wykonanie fontanny na placu rynku,
 • wykonanie postumentu dla pomnika św. Michała wraz z żeliwnym odlewem postaci,
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej i monitoringu,
 • wyposażenie placu rynku,
 • urządzenie zieleni na placu rynku.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu


Zakres prac obejmował:

 • prace rozbiórkowe i roboty ziemne,
 • urządzenie ogrodu rekreacyjnego wraz z nasadzeniami kompozycji roślinnych i wykonaniem alejek spacerowych z kostki betonowej,
 • wykonanie boiska, placu zabaw do ćwiczeń rekreacyjnych, altan, pergoli i trejaży o konstrukcji drewnianej, rabatów kwiatowych, skalniaków i obudowy kamiennej studni,
 • wykonanie nowego ogrodzenia, bram i furtek wokół terenu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci,
 • wykonanie infrastruktury technicznej związanej z wykonaniem stanowisk parkingowych, placów postojowych i chodników,
 • wykonanie instalacji elektrycznych, energetycznych, linii kablowych i rozdzielni wolnostojących przy altanach i innych elementach małej architektury oraz oświetlenie terenu,
 • wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.