Rozbudowa SPZOZ w Sanoku

19 stycznia 2022 r. przejęliśmy od Inwestora – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, plac budowy pod realizowaną inwestycję pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i Centralną Sterylizację, OAIT oraz Laboratoria wraz z przyłączem elektrycznym, przyłączem wody, przyłączem kanalizacji, przyłączem c.o. i przyłączem pary technologicznej – ETAP III Laboratoria wraz z wykonaniem instalacji gazu ziemnego”.

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/SPZOZ Sanok/)

Dodaj komentarz