Rozpoczęcie budowy hali produkcyjno-magazynowej

W związku z podpisaniem umowy z SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C. na realizację zadania „Budowa budynku usługowo, produkcyjno – magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej; sieciami i przyłączami: kanalizacji sanitarnej, wody, policznikowej instalacji energii elektrycznej, oświetleniem...
Więcej..

Budowa targowiska w Strzyżowie – etap II

27 stycznia 2021 r. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. podpisało z Gminą Strzyżów umowę na wykonanie II etapu targowiska miejskiego w ramach zadania „Budowa targowiska w Strzyżowie - etap II”. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/targowisko/)
Więcej..

Budowa targowiska w Strzyżowie – etap I

03 listopada 2020 r. została podpisana, między Gminą Strzyżów, a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "REMBUD" Sp. z o.o., umowa na budowę targowiska miejskiego w ramach zadania „Budowa targowiska w Strzyżowie”. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/targowisko/)
Więcej..

Jubileusz 30-lecia firmy REMBUD

10.08.2020r. nasze Przedsiębiorstwo obchodziło Jubileusz z okazji 30-lecia działalności. Z tej okazji chciałabym serdecznie podziękować Pracownikom za pełną profesjonalizmu, uczciwą pracę, za zaangażowanie i lojalność, dziękuję i doceniam Wasz wkład w rozwój naszej Firmy. Dziękuję Inwestorom za współpracę, zaufanie i wyrozumiałość. Dziękuję dostawcom i podwykonawcom za stworzen...
Więcej..

Sanatorium „Anna” czeka na kuracjuszy

29 września 2020 r. przekazaliśmy „Uzdrowisku Rymanów” S. A. do użytkowania Sanatorium Uzdrowiskowe "Anna" zrealizowane w ramach inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego „Anna” w Rymanowie Zdroju”. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje zrealizowane (http://www.rembud.eu/sanatorium-anna/)
Więcej..

Wykonanie stanu surowego otwartego budynku usługowo-administracyjnego

W dniu 13 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z wykonanie stanu surowego budynku usługowo-administracyjnego realizowanego dla PROFAMILIA Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/usługowo-administracyjny/)
Więcej..

Zawarcie umowy na budowę pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci

14 lipca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy PRB REMBUD Sp. z o.o. a Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej na „Rozbudowę i przebudowę budynku SOR dla potrzeb utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci, wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi". Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZA...
Więcej..

Rozpoczęcie remontu kuchni szpitalnej wraz z dostawą nowoczesnego wyposażenia

W dniu 24 marca 2020 r. rozpoczęliśmy remont kuchni szpitalnej w następstwie podpisania umowy z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na „Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wraz z zakupem i montażem na stałe niezbędnego wyposażenia w pomieszczeniach kuchni szpitalnej, zlokalizowanej w budynku „B” Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego N...
Więcej..

Rozbudowa Szpitala Powiatowego została zakończona

14 lutego 2020 r. PRB REMBUD Sp. z o.o. zakończyło rozbudowę Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, zrealizowaną w ramach umowy na „Rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie”. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje zrealizowane (http://www.rembud.eu/rozbudowa-szpitala-w-...
Więcej..