Rozbudowa hali produkcyjnej w Wyżnem – etap II

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Rozbudowa hali produkcyjnej - etap II" INWESTOR: FME Food Machinery Europe Sp z o.o., Wyżne 261 A, 38-120 Czudec TERMIN REALIZACJI:  październik 2018 r. – sierpień 2019 r. ZAKRES PRAC: Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów budynku, roboty żelbetowe (wykonanie stóp fundamentowych, ścian po...
Więcej..

Dokończenie rozbudowy Szkoły Muzycznej w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Dokończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie – IV etap (roboty wykończeniowe, sala koncertowa oraz zagospodarowanie terenu)" INWESTOR: Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów TERMIN REALIZACJI:  wr...
Więcej..

Rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii o bunkry naświetleń Nr 3 i Nr 4 wraz z przyłączami i przebudową kabla energetycznego – etap II, na działce nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul Szopena" INWESTOR: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów TERMIN REALIZACJI:  maj 2018 r. –...
Więcej..

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: "Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie" INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów TERMIN REALIZACJI: maj 2018 r. – luty 2020 r. ZAKRES PRAC: Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i nadbudowy budynku A, B i C Szpitala powiatowego w S...
Więcej..