Projekty UE

Unia

Informacje ogólne o Projekcie POPW.01.05.00-18-0348/20-00

Program operacyjny: POPW.00.00.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy

Nazwa instytucji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Rembud Sp. z o.o. realizuje Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Rembud Sp. z o.o.  ”.

Głównym celem Projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Czas realizacji projektu: od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. 

Wartość projektu: 239 723,31 zł

Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł