Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu

INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170

TERMIN REALIZACJI: marzec 2022 r. – listopad 2023 r.

ZAKRES PRAC:

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji) oraz infrastrukturą zewnętrzną (mur oporowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne wraz z placem manewrowym, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zbiornik przeciwpożarowy, instalacje elektryczne – oświetlenie) na działkach nr ewidencyjny 33/1, 33/2 i 34/11 w miejscowości Niebylec,

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 1 843,35  m2

Powierzchnia użytkowa – 1 600,40 m2

Kubatura netto –  8 468,51 m³