Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II”

INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

TERMIN REALIZACJI: listopad 2022 r. – styczeń 2024 r.

ZAKRES PRAC:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie (działka

ewid. 1165/9) wraz z niezbędnym wyposażeniem. Rozbudowa polegała na wykończeniu dobudowanej nowej części do istniejącego budynku dydaktycznego.

Nowa cześć budynku składa się z sali gimnastycznej oraz „przewiązki” z pomieszczeniami dydaktycznymi. Całość będzie służyła jako kompleksowy budynek oświatowy o wysokim standardzie.

Roboty budowlane obejmowały m.in:

– wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu,

– roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym: posadzki, ścianki działowe, izolacje termiczne, wylewki betonowe, podłogi drewniane, spoczniki, tynki, sufity, okładziny ścienne, okładziny akustyczne, prace malarskie,

– dostawę i montaż, uruchomienie i odbiory dźwigu osobowego,

– roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym wykonanie elewacji,

– wykonanie instalacji elektrycznej,

– instalacja wentylacji,

– wykonanie elewacji zewnętrznej, w tym docieplenie wełną mineralną,

– wykonanie schodów przy wejściu głównym,

– wycinkę drzew,

– plantowanie i humusowanie gruntu.

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz, winda, toalety. Niniejsza rozbudowa nie ingeruje w istniejący układ funkcjonalno-użytkowy obecnego budynku szkoły. Istniejący budynek z rozbudowaną częścią jest połączony komunikacyjnie na poziomie parteru i piętra. Główne wejście do istniejącego budynku wraz z istniejącymi schodami zewnętrznymi pozostawia się bez zmian.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy –  1 059,64 m2

Powierzchnia całkowita –  2 784,99 m2

Powierzchnia użytkowa –  1 971,74 m2

Kubatura netto –  11 114,95 m³