Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie”

INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów

TERMIN REALIZACJI: maj 2018 r. – luty 2020 r.

ZAKRES PRAC:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i nadbudowy budynku A, B i C Szpitala powiatowego w Strzyżowie, obejmujących:

 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
 • wykonanie ścian szkieletowych;
 • wymiana, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne,
 • roboty wykończeniowe ścian i stropów,
 • obudowy z płyt K/G, sufity podwieszane,
 • wykonanie podłoży i posadzek,
 • roboty malarskie, zabezpieczenia ścian,
 • montaż klap oddymiających,
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne,
 • termomodernizacja ścian nadziemia,
 • wykonanie schodów ewakuacyjnych,
 • dostawa i montaż wind.

Wykonanie robót budowlanych w ramach budowy budynku D Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, obejmujących:

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • konstrukcje żelbetowe i stalowe,
 • wykonanie ścian,
 • izolacje, termoizolacje,
 • wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa dachu – konstrukcja i pokrycie,
 • roboty budowlane wewnętrzne,
 • roboty wykończeniowe ścian i stropów,
 • obudowy z płyt K/G, sufity podwieszane,
 • wykonanie podłoży i posadzek,
 • roboty malarskie, zabezpieczenia ścian
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne,
 • termomodernizacja ścian nadziemia,
 • dostaw i montaż naściennej platformy dla niepełnosprawnych.

Roboty wykończeniowe bloku operacyjnego wraz z dostawą jednostek zasilania medycznego.
Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej.
Wykonanie instalacji gazów medycznych.
Wykonanie zagospodarowania terenu wokół Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 2 503,68 m2

Powierzchnia użytkowa – 6 511,11 m2

Kubatura netto – 18 202,17 m³

Zdjęcia obiektu przed rozpoczęciem prac budowlanych:

Dodaj komentarz