Dokończenie rozbudowy Szkoły Muzycznej w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Dokończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie – IV etap (roboty wykończeniowe, sala koncertowa oraz zagospodarowanie terenu)”

INWESTOR: Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów

TERMIN REALIZACJI:  wrzesień 2018 r. – grudzień 2019 r.

ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem:

 • roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów budynku,
 • roboty żelbetowe (wykonanie stóp i ław fundamentowych, ścian, słupów i stropów żelbetowych),
 • roboty murowe związane z wykonaniem ścian z betonu komórkowego,
 • wykonanie ocieplenia stropodachu i pokrycia papą termozgrzewalną,
 • dostawa i montaż windy,
 • dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie tynków cementowo-wapiennnych i gipsowych,
 • okładziny ścienne z płytek,
 • malowanie ścian wewnętrznych,
 • wykonanie posadzek w budynku z płytek gresowych, wykładziny podłogowej i parkietu,
 • dostaw i montaż sufitów podwieszanych,
 • wykonanie elewacji budynku z płytek ceramicznych wielkoformatowych,
 • wyposażenie obiektu w meble,
 • wykonanie zagospodarowania terenu,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 • wykonanie oświetlenia i nagłośnienia sceny oraz wykonanie instalacji mechaniki scenicznej,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingów,
 • wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (instalacja wod-kan, instalacja c.o. i c.t., instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
 • wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • wykonanie przebudowy sieci gazowej.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 705,5 m2

Powierzchnia użytkowa – 1256,51 m2

Kubatura netto – 6200,81 m³

Zdjęcia z przebiegu robót:

Dodaj komentarz