Rozbudowa hali produkcyjnej w Wyżnem – etap II

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Rozbudowa hali produkcyjnej – etap II”

INWESTOR: FME Food Machinery Europe Sp z o.o., Wyżne 261 A, 38-120 Czudec

TERMIN REALIZACJI:  październik 2018 r. – sierpień 2019 r.

ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem:

  • roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów budynku,
  • roboty żelbetowe (wykonanie stóp fundamentowych, ścian podwalinowych i słupów),
  • roboty murowe związane z wykonaniem ścian z betonu komórkowego,
  • dostaw i montaż konstrukcji stalowej hali,
  • dostawa i montaż obudowy ścian zewnętrznych hali z płyt warstwowych,
  • wykonanie pokrycia dachu hali z blachy trapezowej oraz wykonanie stropodachu
  • dostawa i montaż świetlików dachowych,
  • dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie posadzki przemysłowej,
  • prace wykończeniowe.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 3 205,05 m2

Powierzchnia użytkowa – 3 247,97 m2

Kubatura netto – 36 374,00 m³

Zdjęcia z przebiegu robót:

Dodaj komentarz