Przekazanie do użytkowania nowej siedziby Szkoły Muzycznej w Strzyżowie

W dniu 20.12.2019 r. zakończyliśmy ostatni etap budowy oraz przekazaliśmy do użytkowania budynek nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Z. Mycielskiego zrealizowanej w ramach zadania pn.: „Dokończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie – IV etap (roboty wykończeniowe, sala koncertowa oraz zagospodarowanie terenu)”

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje zrealizowane (http://www.rembud.eu/dokonczenie-rozbudowy-szkoly-muzycznej-w-strzyzowie/)

Dodaj komentarz