Zawarcie umowy na budowę pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci

14 lipca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy PRB REMBUD Sp. z o.o. a Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej na „Rozbudowę i przebudowę budynku SOR dla potrzeb utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego dla dzieci, wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi”.

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje realizowane (http://www.rembud.eu/przebudowa-SOR/)

Edit

Dodaj komentarz