Rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii o bunkry naświetleń Nr 3 i Nr 4 wraz z przyłączami i przebudową kabla energetycznego – etap II, na działce nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul Szopena”

INWESTOR: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

TERMIN REALIZACJI:  maj 2018 r. – marzec 2019 r.

ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem:

 • budowę kabiny do naświetlań – bunkier nr 4,
 • budowę pracowni tomografu komputerowego,
 • budowę klatki schodowej, korytarzy komunikacyjnych, dostawa i montaż dźwigu osobowego,
 • budowę pracowni PET/CT,
 • wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • przebudowę kabla energetycznego nN,
 • wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do istniejącego budynku (z etapu I),
 • uporządkowanie terenu wokół nowego budynku : wykonanie placu manewrowego, uzupełnienie zieleni, przesadzenie drzew, wykonanie chodników (dojście do budynku)
 • demontaż schodów stalowych zewnętrznych,
 • demontaż fasady aluminiowej – ściana zewnętrzna istniejącego budynku,
 • wykonanie tymczasowych ścianek gipsowo-kartonowe p.poż. wewnątrz pomieszczeń parteru i I piętra w istniejącym budynku, które będą stanowić wydzielenie placu budowy na czas realizacji rozbudowy,
 • wykonanie tymczasowego wyjścia ewakuacyjnego z istniejącego budynku: z poziomu parteru i I piętra

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 414,0 m2

Powierzchnia użytkowa – 630,2 m2

Powierzchnia całkowita – 839,0 m2

Kubatura netto – 3180,0 m³

Zdjęcia z przebiegu robót:

Dodaj komentarz