Rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii o bunkry naświetleń Nr 3 i Nr 4 wraz z przyłączami i przebudową kabla energetycznego – etap II, na działce nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul Szopena.”

INWESTOR: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

TERMIN REALIZACJI: maj 2018 r. – marzec 2019 r.

ZAKRES PRAC:

Wykonanie robót budowlanych, które obejmują swoim zakresem rozbudowę istniejącego budynku PCO o:

 • kabinę do naświetlań – bunkier nr 4 (wg projektu – SEGMENT Nr 2),
 • pracownię tomografu komputerowego i wymagane pomieszczenia towarzyszące (wg projektu –SEGMENTNr 3),
 • klatkę schodową, korytarze komunikacyjne, dźwig (wg projektu Trzon komunikacyjny – SEGMENT Nr 1),
 • pracownię PET/CT i wymagane pomieszczenia towarzyszące (wg projektu – SEGMENT Nr 4 ),
 • wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • przebudowę kabla energetycznego NN,
 • wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do istniejącego budynku (z etapu I),
 • uporządkowanie terenu wokół nowego budynku : wykonanie placu manewrowego, uzupełnienie zieleni, przesadzenie drzew, wykonanie chodników (dojście do budynku),
 • demontaż schodów stalowych zewnętrznych,
 • demontaż fasady aluminiowej – ściana zewnętrzna istniejącego budynku,
 • wykonanie tymczasowej ścianki gipsowo-kartonowej p.poż. wewnątrz pomieszczeń parteru i I piętra w istniejącym budynku, które będą stanowić wydzielenie placu budowy na czas realizacji rozbudowy,
 • wykonanie tymczasowego wyjścia ewakuacyjnego z istniejącego budynku: z poziomu parteru i I piętra.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 414,0 m2

Powierzchnia całkowita – 630,2 m2

Powierzchnia użytkowa – 839,0 m2

Kubatura netto – 3180,0 m³

Zdjęcia obiektu przed rozpoczęciem prac budowlanych:

Dodaj komentarz