REMBUD oddaje do eksploatacji budynki w gminie Niebylec

Z dniem 30 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. oddało do eksploatacji budynek Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec”.

Dodaj komentarz