KSW nr 1 w Rzeszowie dokonał odbioru rozbudowy Podkarpackiego Centrum Onkologii

29 kwietnia 2019 r. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie dokonał odbioru bunkra naświetleń Nr 4 zrealizowanego przez PRB „REMBUD” Sp. z o.o. w ramach realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii o bunkry naświetleń Nr 3 i Nr 4 wraz z przyłączami i przebudową kabla energetycznego – etap II, na działce nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul Szopena”.

Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdą Państwo w zakładce REALIZACJE/ Inwestycje zrealizowane (http://www.rembud.eu/rozbudowa-podkarpackiego-centrum-onkologii/)

Dodaj komentarz