Wzrost konkurencyjności FIRMY PRB REMBUD Sp. z o. o. poprzez zakup innowacyjnego żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym

Zapytanie ofertowe nr 02/2014

Z dnia 05.12.2014 r. na wyłonienie dostawcy żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności FIRMY PRB REMBUD Sp. z o. o. poprzez zakup innowacyjnego żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

Pliki do pobrania

Zapytanie Ofertowe nr 2/2014
word

Oferta wykonawcy
word

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „REMBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  dnia 01.12.2013 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Budowa dedykowanej aplikacji do publikowania informacji między systemami Wnioskodawcy a partnerami biznesowymi w oparciu o standard www” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu dedykowanej  platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową i systemową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013

Nr umowy: UDA- POIG.08.02.00-18-089/13
Okres realizacji projektu : 01.12.2013 –
30.11.2014

POIG-pasek