Remont domu parafialnego w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Remont domu parafialnego Parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie, ul. Krakowska 18”

INWESTOR: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

TERMIN REALIZACJI:  04.12.2017 r. – 30.05.2018 r.

ZAKRES PRAC:

Roboty remontowo-budowlane związane z remontem domu parafialnego:
– roboty rozbiórkowe obejmujące likwidację wewnętrznych klatek schodowych, zewnętrznych schodów oraz wykucia otworów drzwiowych,
– wykopy związane z obniżeniem posadzki w pracowni,
– wykonanie stropów żelbetowych w miejscu otworów pozostałych po rozebranych schodach,
– wykonanie szybu windowego wraz z dostawą windy,
– wykonanie wewnętrznej klatki schodowej,
– wymurowanie ścian działowych.
– wykonanie schodów zewnętrznych,
– dostawa i montaż fasady aluminiowej,
– dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
– wykonanie konstrukcji stalowej wzmacniającej płatwie istniejącej więźby dachowej,
– roboty wykończeniowe tj.:
– wykonanie posadzek z płytek gresowych,
– wykonanie szpachlowania istniejących tynków ścian i sufitów,
– malowanie ścian i sufitów,
– wykonanie okładzin ściennych z płytek w sanitariatach,
– wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych i z płyt g-k.

Zdjęcia Domu Parafialnego po zakończeniu robót:

Zdjęcia z przebiegu robót: