Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec”

INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2017 r. – grudzień 2017 r.

ZAKRES PRAC:

Zadanie 1 – Głęboka modernizacja energetyczna budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu obejmująca:
a) ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów (w tym ściany zewnętrzne, ściany przyziemia, stropodach),
b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym stolarkę okienną zewnętrzną, drzwi zewnętrzne),
c) modernizację (przebudowę) istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
d) modernizację instalacji grzewczej – przebudowę kotłowni gazowej (w tym wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny, modernizację instalacji technologicznej kotłowni, montaż modułu kogeneracyjnego),
e) modernizację instalacji grzewczej (elektrycznej, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej),
f) przebudowę wentylacji z grawitacyjnej na nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (z wykorzystaniem pompy ciepła),
g) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej.

Zadanie 2 – Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej obejmująca:
a) ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów (w tym ściany zewnętrzne, ściany przyziemia, stropodach),
b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym stolarkę okienną zewnętrzną, drzwi zewnętrzne),
c) modernizację systemu grzewczego (przebudowę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę kotłowni gazowej, w tym wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny, modernizację instalacji technologicznej kotłowni),
d) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej.

Prace elewacyjne na budynku Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej

Prace elewacyjne na budynku GOK w Niebylcu

Obiekt oddany do użytkowania

Dodaj komentarz