Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie”

INWESTOR: Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2017 r. – kwiecień 2018 r.

ZAKRES PRAC:

Zadanie 1 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego, obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją:
a) budynku przy ul. Parkowej nr 7 w Strzyżowie, w tym:
– izolacji ścian zewnętrznych;
– izolacji ścian przyziemia;
– wymiany stolarki okiennej zewnętrznej;
– wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej;
– izolacji stropodachu;
– modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
– modernizacji instalacji grzewczej (wymiana kotłów olejowych na gazowe kondensacyjne, montaż modułów gazowych kogeneracyjnych);
– modernizacja instalacji grzewczej (montaż paneli fotowoltaicznych);
– modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej;
– budowa wentylacji nawiewno – wywiewnej
b) budynku położonego na działka nr ewidencyjny 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie, w tym:
– izolacji ścian zewnętrznych;
– wymiany stolarki okiennej zewnętrznej;
– wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej
– izolacji stropodachu;
– modernizacji instalacji grzewczej;
– modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej;
– budowa wentylacji nawiewno – wywiewnej;
Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie:
– przebudowy budynku (roboty rozbiórkowe, ścianki działowe i posadzki, okładziny schodów i balustrady, tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów, wewnętrzna stolarka drzwiowa, ocieplenie wewnętrznych ścian budynku wraz z wymianą drzwi, roboty malarskie, wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji słaboprądowych);
– rozbudowy budynku (roboty rozbiórkowe, ławy, stropy i ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne, słupy i podciągi, stropy, kominy, konstrukcja dachu z pokryciem, montaż okien w ścianach zewnętrznych, elewacja, izolacje, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, wewnętrzne okładziny ścienne, sufitowe i malowanie, posadzki, płytka odbojowa, instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej);
– dobudowa windy wraz z przebudową schodów zewnętrznych (wykonanie szybu windy, dostawa i montaż windy, przebudowa schodów zewnętrznych).
Zadanie 3 – Przebudowa pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w budynku przy ul. Parkowej 7) obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie:
– robót rozbiórkowych,
– robót murarskich i tynkarskich,
– posadzek,
– stolarki i ślusarki wewnętrznej,
– robót malarskich,
– wykonania sieci komputerowej.

Dane ogólne:

Powierzchnia całkowita – 2 232,49 m2

Wysokość budynku – 15,68 m

Zdjęcia dokumentujące zaawansowanie prac elewacyjnych i wykończeniowych na obiekcie:

Dodaj komentarz