Rewitalizacja oficyny dworskiej w Wiśniowej

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej”

INWESTOR: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, ul. Przecławczyka 15, 38–100 Strzyżów,

TERMIN REALIZACJI: marzec 2018 r. – sierpień 2018 r.

ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane polegające na przebudowie (remoncie zachowawczym) budynku oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
– wykonanie drenażu wokół budynku oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych,
– wykonanie remontu dachu,
– wykonanie naprawy tynków elewacji oraz wymianę stolarki zewnętrznej,
– wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
– zerwanie starych i wykonanie nowych posadzek,
– odbicie zniszczonych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych,
– renowacja zabytkowych polichromii,
– demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o.,
– demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod.-kan.,
– demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej,
– demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
– wykonanie instalacji dozorowej i alarmowej,
– wykonanie instalacji multimedialnej,

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 281 m2

Powierzchnia całkowita – 441,2 m2

Powierzchnia użytkowa – 339,66 m2

Kubatura netto – 4257,5 m³

Zdjęcia obiektu przed rozpoczęciem prac budowlanych:

Dodaj komentarz