Przebudowa i rozbudowa budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Przebudowa i rozbudowa budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie”

INWESTOR: Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 8, 35 – 016 Rzeszów

TERMIN REALIZACJI: sierpień 2016 r. – lipiec 2017 r.

ZAKRES PRAC:

Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 8 w Rzeszowie, o kubaturze 4234 m³ obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i teleinformatyczne, w tym:

  • przebudowa głównego wejścia do budynku,
  • przebudowa pomieszczeń parteru i pięter w celu dostosowania budynku do aktualnych wymogów warunków technicznych i prawa budowlanego,
  • likwidację klatki schodowej z części istniejącej oraz wyprowadzenie jej do rozbudowywanej części budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie dźwigu.

Dobudowa budynku biurowego o kubaturze 1581 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wyposażenie budynku modernizowanego i dobudowywanego.

Dane ogólne:

Ilość kondygnacji naziemnych – 4

Ilość kondygnacji podziemnych – 1

Powierzchnia całkowita – 1682,20 m2

Powierzchnia netto – 1123,87 m2

Kubatura – 5 815,83 m³

Wysokość całego budynku – 16,27 m od poziomu terenu

Budynek przed rozpoczęciem prac – SIERPIEŃ 2016 R.

Budynek oddany do użytkowania wraz z elementami dostarczonego wyposażenia – LIPIEC 2017 R.

Dodaj komentarz