Budynek mieszkalno – usługowy w Strzyżowie przy ul. Zawale

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Budowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z infrastrukturą na działkach nr 593/1, 600/35, 600/7 w Strzyżowie”

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzyżowie

ul. Zawale 49 B/1, 38 – 100 Strzyżów

TERMIN REALIZACJI: sierpień 2016 r. – październik 2017 r.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, częściowo podpiwniczonego z lokalem usługowym w części parteru. Budynek jest czterokondygnacyjny, dwuklatkowy z parterową przybudówką w części środkowej, położony na działkach nr 593/1, 600/35
i części działki nr 600/7 w rejonie ulic Zawale i Staszica w Strzyżowie. W budynku znajduje się 30 mieszkań i lokal handlowo – usługowy. Budynek ma parter i trzy powtórzone pietra nadziemne, piwnice przeznaczone na komórki lokatorskie oraz strych nieużytkowy. Wysokość i forma dachu nawiązuje do sąsiedniej zabudowy wielorodzinnej

Inwestycja obejmuje także budowę obiektów towarzyszących. Do obiektów towarzyszących należą: chodniki, ciąg pieszo-jezdny i drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz
oświetlenie terenu.

Na istniejącym parkingu przewiduje się oznakowane miejsce postojowe dla samochodu, z którego korzysta wyłącznie osoba niepełnosprawna. Dostęp od parkingu do lokalu usługowego i do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego umożliwia projektowane utwardzone dojście o dogodnej szerokości i niewielkim nachyleniu. Parter części mieszkalnych dostępny jest poprzez wewnętrzne pochylnie. Zaprojektowano progi o wysokości nie przekraczającej 2 cm, odpowiednie uchwyty
w drzwiach wejściowych, oraz przestrzeń do manewrów osoby na wózku.

Dane ogólne:

Powierzchnia użytkowa lokali                                       1 869,52 m2

Powierzchnia całkowita kondygnacji                                         3 052,00 m2

Powierzchnia zabudowy                                                 774,00 m2

Powierzchnia wewnętrzna –                                          2 650,00 m2

Kubatura                                                                               9 552,00 m3

Wysokość                                                                             12,22 m

Ilość kondygnacji                                                               4 nadziemne i 1 podziemna

 

 

Dodaj komentarz