Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

KONTRAKT/ NAZWA BUDOWY: „Budowa budynku Banku Spółdzielczego w Lubaczowie”

INWESTOR: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, 37 – 600 Lubaczów, ul. Rynek 28

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2015 r. – lipiec 2017 r.

ZAKRES PRAC: Projektowany obiekt jest budynkiem usługowym, czterokondygnacyjnym z jedną kondygnacją podziemną i trzema kondygnacjami nadziemnymi. Ostatnia kondygnacja budynku rozwiązana została jako poddasze użytkowe. Dach budynku jest wielospadowy, częściowo przesłonięty attyką. Wyznaczona w decyzji o warunkach zabudowy maksymalna wysokość budynku określona na 13 m, została optycznie zmniejszona dzięki cofnięciu ostatniej kondygnacji od strony ulicy Rynek.

PARTER

Na parterze budynku, w północno-wschodnim narożniku rynku, zlokalizowana została sala operacyjna z wydzielonymi pokojami obsługi klientów detalicznych, firm, z ciągiem stanowisk obsługi i centralnie usytuowaną strefą poczekalni dla klientów. Otwiera się ona na rynek dużym przeszkleniem, które zapewnia dobre doświetlenie wnętrza. Ponad poczekalnią zaprojektowano otwarcie w stropie, dzięki któremu powiększa się odczuwalna przestrzeń, a także poprawia doświetlenie głębiej położonych części sali operacyjnej. W północnej części budynku znajdują się pomieszczenia pomocnicze sali operacyjnej – archiwum podręczne, pomieszczenie przyjmowania konwojów, pomieszczenie węzła skarbcowego, skomunikowane bezpośrednio z otwartymi stanowiskami obsługi klientów na sali operacyjnej. Układ pomieszczeń uzupełnia strefa socjalna dla pracowników – pokój śniadań, szatnia i toalety.

PIERWSZE PIĘTRO

Na pierwszym piętrze, ponad salą operacyjną zlokalizowana została strefa przeznaczona dla zarządu banku. Gabinety zaprojektowano wokół otwarcia w stropie nad salą operacyjną. W północnej części budynku znajdują się pokoje biurowe.

DRUGIE PIĘTRO

Na drugim piętrze budynku zaprojektowano salę konferencyjną z wyjściem na taras od strony rynku, wraz z towarzyszącymi jej funkcjami pomocniczymi – pomieszczeniem na przerwy kawowe, zapleczem gastronomicznym, szatnią i toaletami. W północnej części drugiego piętra, analogicznie jak na piętrze pierwszym, znajdują się pokoje biurowe.

KONDYGNACJA PODZIEMNA

W podziemnej części budynku zaprojektowane zostało archiwum oddziałów, zespół pomieszczeń technicznych, w tym m.in. serwerownia. Program funkcjonalny uzupełnia strefa siłowni wraz z zespołem łazienek, szatniami i palarnią.

Dane ogólne:

Ilość kondygnacji naziemnych – 3

Ilość kondygnacji podziemnych – 1

Powierzchnia zabudowy – 485,18 m2

Powierzchnia użytkowa podstawowa – 809,32 m2

Powierzchnia użytkowa pomocnicza – 350,96 m2

Powierzchnia usługowa – 86,63 m2

Powierzchnia ruchu – 279,82 m2

Kubatura – 4579,6 m3

Wysokość całego budynku – 12,93 m

Spadek połaci dachowej – 20%

GALERIE ZDJĘĆ Z OKRESU BUDOWY ORAZ ZREALIZOWANEGO BUDYNKU

Stary budynek Banku przed rozbiórką – SIERPIEŃ 2015 R.

Roboty żelbetowe – LISTOPAD 2015 R.

Roboty murowe i elewacyjne – MARZEC – WRZESIEŃ 2016 R.

Zrealizowany obiekt oddany do użytkowania – LIPIEC 2017 R.

 

ARTYKUŁ NA TEMAT POSTĘPU PRAC (www.elubaczow.com)

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie / artykuł elubaczow.com
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie / artykuł elubaczow.com

Dodaj komentarz